appareils à biais

^
dv-43-4015-g
+dv-43-4015-g
Appareil a Fabriquer des Biais - 25 mm

10,40 € / unité
dv-44-4014-g
+dv-44-4014-g
Appareil a Fabriquer des Biais - 18 mm

9,40 € / unité
dv-45-4013-g
+dv-45-4013-g
Appareil a Fabriquer des Biais - 12 mm

9,20 € / unité
dv-46-4012-g
+dv-46-4012-g
Appareil a Fabriquer des Biais - 9 mm

8,80 € / unité
dv-47-4011-g
+dv-47-4011-g
Appareil a Fabriquer des Biais - 6 mm

8,80 € / unité
dv-48-4041-6060g
+dv-48-4041-6060g
Ruban a Thermocollant - 5 mm

9,60 € / unité
dv-49-4042-6060g
+dv-49-4042-6060g
Ruban a Thermocollant - 10 mm

9,60 € / unité