miscellaneous

^
dv-010-0138
+dv-010-0138
Quilter's Quater

3.95 € / unit
dv-019-0175
+dv-019-0175
fibre glass
5.20 € / unit
dv-047-3074
+dv-047-3074
measuring
tape

Temporarily sold out
5.20 € / unit
dv-048-3089
+dv-048-3089
measuring
tape

5.80 € / unit
dv-049-4038
+dv-049-4038
spring tape
measure

6.70 € / unit
dv-052-3019
+dv-052-3019
beeswax

Temporarily sold out
3.10 € / unit
dv-54-876-7000g
+dv-54-876-7000g
Ball Point Awl

10.00 € / unit
dv-57-472-4060g
+dv-57-472-4060g
Easy Loop Turner

Sold out
dv-58-495-4070g
+dv-58-495-4070g
Finger presser

Sold out
dv-59-490NV-5000g
+dv-59-490NV-5000g
Marker 'Hera'

Sold out
dv-60-4002-5020g
+dv-60-4002-5020g
Marker for Applique & Sewing

Sold out
dv-61-7812-g
+dv-61-7812-g
roll & press

Sold out
dv-62a-4080
+dv-62a-4080
stylefix

6.50 € / unit
dv-63-806-5040g
+dv-63-806-5040g
Spring Tape Measure

6.80 € / unit
dv-65-8003-g
+dv-65-8003-g
mini iron II
the adapter

Temporarily sold out
48.00 € / unit
dv-66-9103-g
+dv-66-9103-g
adapter
iron tip

Temporarily sold out
8.80 € / unit
dv-67-9104-g
+dv-67-9104-g
adapter
ball tip

7.80 € / unit
dv-68-9105-g
+dv-68-9105-g
adapter slim
line tip

7.80 € / unit
dv-69-7700-g
+dv-69-7700-g
hot hemmer

16.60 € / unit
te-009-7707-g
+te-009-7707-g
seam marker
set

5.80 € / unit